Liên danh là gì? Nhà thầu liên danh và hợp đồng liên danh thế nào?

Đã kiểm duyệt nội dung

Trong lĩnh vực đấu thầu, từ “liên danh” được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên, đối với một số người, nó còn xa lạ và dễ bị nhầm lẫn với “liên doanh”. Nếu bạn muốn tìm hiểu về “liên danh là gì?” và các vấn đề liên quan, vui lòng xem bài viết dưới đây.

Tìm hiểu “Liên danh” là gì?

“Liên danh” là một từ có nghĩa là một tên chung cho nhiều tổ chức hoặc nhóm, để chúng ta có thể sử dụng nó như một danh hiệu khi tham gia hoạt động hay nghiệp vụ cùng nhau.

lien danh la gi
Tìm hiểu liên danh là gì?

Tại sao phải liên danh?

Có biết tại sao cần phải liên danh hay chưa? Thường thì liên danh xảy ra vì doanh nghiệp không có năng lực để đáp ứng yêu cầu và thực hiện gói thầu trên hồ sơ tệp.

lien danh la gi
Lý do cần thực hiện liên danh.

Các đặc điểm của liên danh

Để hiểu rõ về liên danh và phân biệt với các thuật ngữ khác, chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc điểm sau:

 • Trong liên danh, các thành viên không cần thành lập pháp nhân mới mà chỉ cần hợp tác hoàn thành dự án chung.
 • Liên danh phải xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm, khối lượng công việc và giá trị của từng thành viên.
 • Trong liên danh có một nhà thầu chịu trách nhiệm đại diện và điều hành các hoạt động chung, đảm bảo mọi thành viên hoàn thành nhiệm vụ cho lợi ích chung.
 • Liên danh chỉ kết thúc khi tất cả nhiệm vụ theo hợp đồng với chủ đầu tư được hoàn thành và tất cả bên nhận được lợi ích.
lien danh la gi
Đặc điểm trong việc liên danh.

Các từ vựng Tiếng Anh liên quan đến Liên danh

Ngoài từ “Liên danh”, các lĩnh vực chuyên môn như đấu thầu còn có thể sử dụng các từ vựng Tiếng Anh liên quan đến nó. Một số từ vựng Tiếng Anh liên quan đến Liên danh bao gồm:

 • Liên danh có tên Tiếng Anh là “Joint name”.
 • Nhà thầu liên danh có tên Tiếng Anh là “General name of contractor”.
 • Hợp đồng liên danh có tên Tiếng Anh là “Partnership contracts”.
 • Liên doanh có tên Tiếng Anh là “Joint Venture”.

Quy định pháp luật về liên danh

Về các quy định về liên danh thì bạn có thể căn cứ vào Luật Đấu thầu hoặc tham khảo chi tiết những khoản mục và vài điều cơ bản trước khi tiến hành liên danh được bài viết tổng hợp dưới đây: 

 • Khoản 35, Điều 4:

Nhà thầu đại diện chịu trách nhiệm trong việc tham dự thầu, đứng tên dự án thầu, trực tiếp ký và thực hiện theo hợp đồng. Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu thành viên đại diện đều có thể là nhà thầu chính.

 • Mục h, Khoản 1, Điều 5:

Nếu có nhà thầu nước ngoài tham gia vào dự thầu quốc tế tại Việt Nam thì cần phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước trừ khi dự án đó quá khả năng với các nhà thầu trong nước.

 • Khoản 3, Điều 5:

Khi liên danh thì cần phải có một mẫu văn bản thỏa thuận rõ trách nhiệm của từng thành viên và cụ thể quy định về nhà thầu chính.

 • Khoản 6, Điều 11:

Nếu liên danh tham gia vào dự án thầu thì từng thành viên có quyền đảm bảo dự thầu riêng rẽ hoặc cử một thành viên đại diện chịu trách nhiệm bảo đảm dự án thầu cho chính họ lẫn các thành viên khác. Lưu ý rằng khi tham gia dự thầu thì cần toàn bộ chi phí không được thấp hơn mức thầu đã quy định.

 • Khoản 1, Điều 65 & 71:

Khi đã thỏa thuận cùng tham gia vào dự án thầu thì cần phải có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận của từng thành viên vào bản hợp đồng.

lien danh la gi
Các quy định pháp luật về liên danh.

Tìm hiểu về Liên danh Nhà Thầu

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về áp dụng của liên danh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các vấn đề liên quan.

Khái niệm Liên danh Nhà Thầu

Liên danh Nhà Thầu là sự hợp tác của hai hoặc nhiều doanh nghiệp để dự thầu dưới tư cách chung là một nhà thầu liên danh. Các doanh nghiệp này sẽ hợp tác với nhau để đảm bảo điều kiện và chất lượng tốt nhất khi dự thầu gói công trình.

Thời điểm gộp nhà thầu

Doanh nghiệp sẽ thực hiện gộp nhà thầu khi:

 • Nhà thầu tự do đủ điều kiện và năng lực hợp tác với một hoặc nhiều nhà thầu khác trong một đơn vị dự thầu và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
 • Thỏa thuận gộp nhà thầu phải xác định trách nhiệm và quyền lợi của các thành viên khi hợp tác dưới một danh nghĩa chung và lập thành văn bản theo quy định.

Nguyên nhân cho việc nhà thầu thực hiện liên danh

Thường thì việc nhà thầu thực hiện liên danh do hai yếu tố chính sau:

 • Khi chỉ có một doanh nghiệp tham gia, có thể không đủ năng lực đáp ứng nhu cầu và các yêu cầu của gói thầu.
 • Có thể do gói thầu quá lớn, các thành viên muốn tối ưu hóa việc chia sẻ công việc phù hợp với năng lực của mình mà không phải chịu trách nhiệm về sử dụng nhà thầu phụ. Điều này không chỉ giữ vững năng lực và chất lượng công việc mà còn giúp đạt được lợi ích tương đối.
lien danh la gi
Tìm hiểu về nhà thầu liên danh.

Tìm hiểu về hợp đồng Liên Danh

Ngoài nhà thầu Liên Danh, chúng ta cần tìm hiểu thêm về hợp đồng Liên Danh.

Khái niệm về hợp đồng Liên Danh

Hợp đồng Liên Danh là một loại hợp đồng ký kết giữa hai hoặc nhiều bên khi họ cần hợp tác để tham gia một dự án đấu thầu cùng với các đối tác khác.

Hợp đồng Liên Danh được sử dụng rộng rãi trong việc đấu thầu, nhằm xác định nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan đến dự án đấu thầu.

Đặc tính của hợp đồng liên danh

Hợp đồng liên danh đạt đến một số đặc tính sau:

 • Các thành viên trong liên danh không có quyền pháp nhân.
 • Chỉ có mục đích xác định việc hợp tác và ràng buộc công việc của thành viên trong liên danh.
 • Đại diện có thể là một hoặc nhiều thành viên trong liên danh.
 • Các bên liên danh sẽ cùng đầu tư vốn và thỏa thuận, ký hợp đồng để xác định lợi ích tốt nhất trong việc đầu tư và thực hiện nghĩa vụ.
 • Hợp đồng sẽ nêu rõ các điều khoản và tỷ lệ đầu tư, phương thức hạch toán, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong liên danh để xác định lợi ích và nghĩa vụ ràng buộc.

Nội dung Hợp đồng Liên danh

Mỗi hợp đồng liên danh có thể có nội dung khác nhau về trách nhiệm, quyền lợi và tỷ lệ góp vốn của các thành viên, nhưng vẫn phải tuân thủ và đảm bảo sự đầy đủ các yếu tố sau:

 • Chủ thể của hợp đồng liên danh.
 • Tên công ty hoặc đại diện của các bên tham gia liên danh.
 • Nội dung chia công việc cụ thể giữa các thành viên trong liên danh.
 • Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của hợp đồng liên danh.
 • Quy định liên quan đến tài chính trong liên danh.
 • Trách nhiệm của mỗi bên tham gia và đại diện liên danh khi ký hợp đồng.
 • Điều khoản về trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng liên danh.
 • Quy định về phạt và bồi thường khi xảy ra thiệt hại trong liên danh.
 • Cách giải quyết tranh chấp nếu có trong hợp đồng liên danh.
lien danh la gi
Mẫu hợp đồng liên danh

Dưới đây là tất cả các chi tiết và tổng quan để giúp bạn trả lời câu hỏi “liên danh là gì” một cách hiệu quả và chính xác nhất. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin được cung cấp sẽ giúp bạn cập nhật kiến thức về thuật ngữ mới này.

Thông tin được biên tập bởi: cta.edu.vn

5/5 - (8621 bình chọn)
Xem thêm:
Giải Ngân Là Gì? Quy Trình Giải Ngân Tại Ngân Hàng Như Thế Nào?

Chuyên Gia Devid Nguyễn

Fouder & CEO website phanvannganhangphuyen - Website cung cấp thông tin về tài chính, ngân hàng, vay vốn đáng tin cậy và hữu ích cho nhiều người. David Nguyễn là một Chuyên viên Ngân hàng tại ngân hàng Bank Of America lớn nhất Hoa Kỳ và có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ở công ty Berkshire Hathaway , vay vốn và quản lý thẻ tín dụng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button