Điều khoản sử dụng CTA.EDU.VN

Đã kiểm duyệt nội dung

Điều khoản sử dụng website CTA.EDU.VN

1. Giới thiệu

Phân Viện Ngân Hàng Phú Yên (PVNHPY) là đơn vị trực thuộc Học viện Ngân hàng, có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cung cấp dịch vụ tư vấn và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Website Phanviennganhangphuyen được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin, hỗ trợ học tập, nghiên cứu và kết nối cộng đồng cho cán bộ, giảng viên, học viên và các đối tượng quan tâm.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên website PVNHPY, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, phần mềm, dữ liệu, v.v., đều được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ. Người sử dụng chỉ được phép sử dụng nội dung website cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Việc sao chép, truyền tải, phân phối, sửa đổi, xuất bản, hoặc sử dụng nội dung website cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của PVNH là vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

3.1. Quyền

 • Truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website PVNHPY.
 • Tải xuống tài liệu, bài giảng, và các nội dung khác được phép chia sẻ.
 • Góp ý, phản hồi về nội dung và chất lượng dịch vụ của website.

3.2. Nghĩa vụ

 • Sử dụng website PVNHPY một cách hợp pháp, có đạo đức và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
 • Không sử dụng website PVNHPY cho các mục đích bất hợp pháp, trái đạo đức hoặc vi phạm quyền lợi của PVNH và các bên thứ ba.
 • Không cung cấp thông tin sai lệch, lừa đảo hoặc gây hại cho người khác.
 • Không sử dụng website PVNHPY để phát tán virus, phần mềm độc hại hoặc các mã độc khác.

4. Trách nhiệm

PVNH không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do người sử dụng gây ra khi sử dụng website PVNHPY . Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với các thông tin sai lệch hoặc không chính xác do người sử dụng cung cấp.

5. Chấm dứt sử dụng

PVNH có quyền chấm dứt quyền truy cập website của người sử dụng nếu vi phạm các điều khoản sử dụng.

6. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng website PVNHPY sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Nếu tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải, sẽ được trình lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

7. Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2024. PVNHPY có quyền sửa đổi điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Việc tiếp tục sử dụng website PVNHPY sau khi điều khoản sử dụng được sửa đổi có nghĩa là người sử dụng đồng ý với các sửa đổi đó.

8. Liên hệ

Mọi thắc mắc hoặc góp ý về điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với PVNHPY qua:

 • Email:
 • Điện thoại: (+84) 257 3822 557
 • Fax: (+84) 257 3822 558

Lưu ý:

 • Điều khoản sử dụng này chỉ là bản tóm tắt các quy định chính. Người sử dụng nên đọc kỹ toàn bộ điều khoản sử dụng trước khi sử dụng website PVNHPY .
 • PVNHPY có quyền sửa đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Người sử dụng nên thường xuyên kiểm tra điều khoản sử dụng để cập nhật các thay đổi.

Chúc bạn có những trải nghiệm tốt khi sử dụng website PVNHPY !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button